Manpower supply

Manpower supply

Chi tiết
Maintenance, repair, modification of industrial devices

Maintenance, repair, modi...

Chi tiết
Surface treatment, insulation, blasting, painting

Surface treatment, insula...

Chi tiết
Business equipment, machinery

Business equipment, machi...

Chi tiết
Civil construction

Civil construction

Chi tiết
Petroleum & marine construction

Petroleum & marine co...

Chi tiết
Business

Business

Chi tiết
Hình ảnh hoạt động sản xuất

Hình ảnh hoạt động sản xu...

Chi tiết
    1/1

HƠN 300 KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi thực sự quan tâm về khách hàng và sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

OMSC