Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Bộ luật gồm 20 Chương và 341 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016 của Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 10/6/2016, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 tại thành phố Hải Phòng tới đại diện các đơn vị trực thuộc Cục, Sở Giao thông vận tải, cơ quan đăng kiểm, cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, tòa án nhân dân; các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, đại lý, dịch vụ hàng hải khác, doanh nghiệp bảo hiểm từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Pháp chế - Cục Hàng hải Việt Nam Vũ Thế Quang đã chuyển tải những nội dung cơ bản của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 tới các đại biểu. Thông qua Hội nghị, Cục Hàng hải Việt Nam đã tiếp nhận nhiều ý kiến trao đổi, góp ý quý báu để tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức phổ biến nội dung Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 tới các giảng viên, sinh viên của Trường dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu và Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương. Kết thúc Hội nghị, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã tặng Trường 20 cuốn sách Bộ luật Hàng hải Việt Nam do Cục Hàng hải Việt Nam biên soạn để làm tài liệu cho thư viện của Trường.

Một số hình ảnh tại hội nghị:
HƠN 300 KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi thực sự quan tâm về khách hàng và sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

OMSC